Mrs. Cindy Paskett » Mrs. Paskett, Kinder Aide/Recess

Mrs. Paskett, Kinder Aide/Recess

Hi, My name is Mrs. Paskett. I am starting my fourth year at MLA. I work in the kindergarten with Mrs. Cope and also on the playground at recess. I am originally from Utah and made My way to Oregon in 2000. I have 3 kids 17,14, and 10. All have been students at MLA and we feel so lucky to be apart of the MLA community. In our off time our family likes to be outdoor exploring. We love hiking and biking and paddle boarding. I love working in the Kindergarten with these kids. I love seeing them learn something new and how their confidence in themselves grows. It is such a great place to be. I also work at recess with all the kids and get to see all the personalities come to life they are so creative and clever and kind. I am excited to meet your families and work together in this great place that is MLA.
Estoy comenzando mi cuarto año en MLA. Trabajo en el jardín de infancia con la Sra. Cope y también en el patio de recreo durante el recreo. Soy originaria de Utah y me mudé a Oregon en 2000. Tengo 3 hijos de 17, 14 y 10. Todos han sido estudiantes de MLA y nos sentimos muy afortunados de ser parte de la comunidad de MLA. En nuestro tiempo libre, a nuestra familia le gusta estar explorando al aire libre. Nos encanta el senderismo y el ciclismo y el remo. Me encanta trabajar en el jardín de infancia con estos niños. Me encanta verlos aprender algo nuevo y cómo aumenta su confianza en sí mismos. Es un gran lugar para estar. También trabajo en el recreo con todos los niños y veo cómo todas las personalidades cobran vida, son tan creativas, inteligentes y amables. Estoy emocionado de conocer a sus familias y trabajar juntos en este gran lugar que es MLA.
Tôi đang bắt đầu năm thứ tư tại MLA. Tôi làm việc trong nhà trẻ với bà Cope và cũng trên sân chơi vào giờ ra chơi. Tôi đến từ Utah và đến Oregon vào năm 2000. Tôi có 3 đứa trẻ 17,14 và 10 tuổi. Tất cả đều là sinh viên tại MLA và chúng tôi cảm thấy thật may mắn khi được sống ngoài cộng đồng MLA. Trong thời gian rảnh rỗi, gia đình chúng tôi thích khám phá ngoài trời. Chúng tôi thích đi bộ đường dài và đi xe đạp và chèo thuyền. Tôi thích làm việc ở trường Mẫu giáo với những đứa trẻ này. Tôi thích nhìn thấy họ học được điều gì đó mới và sự tự tin của họ vào bản thân tăng lên như thế nào. Đó là một nơi tuyệt vời để đến. Tôi cũng làm việc vào giờ giải lao với tất cả bọn trẻ và được thấy tất cả các tính cách hiện lên trong cuộc sống, chúng rất sáng tạo, thông minh và tốt bụng. Tôi rất vui được gặp gia đình của các bạn và cùng nhau làm việc tại một nơi tuyệt vời là MLA.
Я начинаю четвертый год в MLA. Я работаю в детском саду с миссис Коуп, а также на детской площадке на перемене. Я родом из Юты и перебрался в Орегон в 2000 году. У меня трое детей 17, 14 и 10. Все были студентами MLA, и нам очень повезло, что мы оказались вне сообщества MLA. В свободное от работы время наша семья любит гулять на природе. Мы любим пешие и велосипедные прогулки и серфинг с веслом. Я люблю работать с этими детьми в детском саду. Мне нравится видеть, как они узнают что-то новое и как растет их уверенность в себе. Это такое прекрасное место. Я также работаю на переменах со всеми детьми и вижу, как все личности оживают, они такие творческие, умные и добрые. Я очень рад встретиться с вашими семьями и работать вместе в этом прекрасном месте, которое называется MLA.
Я починаю четвертий курс навчання в MLA. Я працюю в дитячому садку з пані Коуп, а також на дитячому майданчику на перерві. Я родом з штату Юта і вирушив до Орегону у 2000 році. У мене є троє дітей 17, 14 та 10. Всі вони були студентами MLA, і нам дуже пощастило бути поза спільнотою MLA. У вільний від роботи час наша сім’я любить відпочивати на природі. Ми любимо піші та велосипедні прогулянки та веслування на веслуванні. Я люблю працювати в дитячому садку з цими дітьми. Мені подобається бачити, як вони дізнаються щось нове і як зростає їхня впевненість у собі. Це таке чудове місце, щоб бути. Я також працюю на перерві з усіма дітьми і бачу, як всі особистості оживають, вони такі творчі, розумні та добрі. Я дуже рада зустріти ваші сім’ї та працювати разом у цьому чудовому місці, де є MLA.
 

Posts